Podsumowanie szkolnej akcji charytatywnej „Na pomoc Ukrainie”

Z wielką dumą i radością chciałabym poinformować, że w naszej szkolnej akcji charytatywnej „Na pomoc Ukrainie” wzięło udział 269 uczniów i ich rodzin. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania! Wszystkie dary zostały przez wolontariuszy posortowane, spakowane i opisane. Praca trwała całymi godzinami, a uczniów i nauczycieli chętnych do pomocy codziennie przybywało. Na każdą najmniejszą prośbę reakcja była natychmiastowa:) Z całego serca wszystkim dziękuję!

Co robimy z darowanymi rzeczami?
Jeden duży transport został odebrany przez Urząd Miasta w środę, a kolejne dwa prywatne w piątek (wszystkie pojechały na Ukrainę). Kolejne paczki zostały rozdysponowane osobom przygotowującym schronienia dla rodzin ukraińskich w Rawiczu. W kolejnych tygodniach zamierzamy doposażać rodziny przyjeżdżające i osiedlające się w Rawiczu.

Za zaangażowanie i wielkie serce bardzo dziękujemy! Czytaj więcej

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo Rodzice,
w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie uprzejmie informuje o możliwości uczestnictwa Państwa dzieci w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych: zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (dawniej zajęcia socjoterapeutyczne), oraz innych zajęciach o charakterze terapeutycznym. Wymienione powyżej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane będą w terminie od 1.03. 2022 r. do dnia 20.12. 2022 r.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierakowie
Andrzej Szyszko

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych oraz klas I i IV sportowych na rok szkolny 2022/2023

Od 7 lutego rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych oraz klas I i IV sportowych na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”. Wszystkie niezbędne rodzicom informacje dostępne są na stronie https://nabor.pcss.pl/rawicz . Możliwość wypełnienia wniosków rekrutacyjnych i zgłoszeń do szkół obwodowych uruchamiana jest na stronie w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 07 lutego 2022 r. Wnioski i zgłoszenia można składać do 18.02.2022 r. Wyniki rekrutacji będą znane 16.03.2022 r.

Lekcja muzealna „Zabawki i zabawy naszych przodków”

Uczniowie klas I-III wybrali się do MUZEUM ZIEMI RAWICKIEJ, aby wziąć udział w lekcji muzealnej pod tytułem: „Zabawki i zabawy naszych przodków”.

Tematyka zajęć nawiązywała do dawnych zabaw. Dzieci zapoznały się z zaprezentowanymi eksponatami muzealnymi – oryginalnymi zabawkami, jakimi bawiły się dzieci na przełomie XIX i XX wieku. Uczniowie posiedli wiedzę jak nasi mali przodkowie spędzali czas. Zwieńczeniem wizyty w muzeum był udział w zabawach. Dzieci aktywnie uczestniczyły w grach edukacyjnych, układając regionalne puzzle, grając w „kółko i krzyżyk”. Nie zabrało zmagań przy wielkoformatowej grze planszowej „Zdobywcy pieczęci sukiennika”.

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2021-2022

24 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Uroczystość ta odbyła się w trzech turach tj. o godz. 9.00 dla klas 1-3, o godz. 10.00 dla klas 4-7 i o godz. 12.00 uroczyste pożegnanie klas 8. Wychowawcy wraz z dyrektorem wręczyli uczniom wyróżnienia i świadectwa ukończenia szkoły. Następnie zostały wręczone zostały stypendia dyrektora, dyplomy i nagrody za osiągnięcia w konkursach i pracy na rzecz szkoły. Po części oficjalnej uczniowie przedstawili część artystyczną. Czytaj więcej

Pszczółki przyjaciółki

Przyjaźń, podając za Słownikiem Języka Polskiego PWN to bliskie, serdeczne relacje z kimś oparte na wzajemnej życzliwości i zaufaniu. I właśnie na tej życzliwości i zaufaniu owadów zapylających bardzo zależało uczniom klas młodszych naszej szkoły podczas realizacji innowacji pedagogicznej pod wspomnianym tytułem. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zawdzięczamy pszczołom. Owoce, warzywa, miód, wosk, propolis, a nawet bawełna, migdały czy kawa to produkty, które powstają dzięki ich pracy. Dzieci wysiały zatem rośliny miododajne i założyły kwietne grządki oraz mini ogródki, aby zachęcić zapylacze do przebywania w naszym otoczeniu. Były na wycieczce w gospodarstwie pszczelarskim, spotkały się z pszczelarką, aby coraz więcej wiedzieć o pracowitych pszczółkach. Rozwijały relacje rówieśnicze i zdobywały cenne doświadczenia w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem, które mogą się przydać podczas dalszej nauki i codziennego życia. A teraz czekają na dynie posiane w szkolnym ogródku. Czytaj więcej

Mali czekoladnicy

13 i 14 czerwca młodsi uczniowie naszej szkoły pracowali z niecodziennym materiałem. W szkolnej stołówce podczas czekoladowych warsztatów z pomocą wylewali i samodzielnie ozdabiali czekoladowe serca.  Nasi jednodniowi messieurs les chocolatiers dowiedzieli się, że kakao rośnie na drzewie, a dokładnie na kakaowcu. I że ten właśnie składnik, wraz z cukrem i tłuszczem tworzą czekoladę. Otoczeni czekoladowym aromatem degustowali jej rodzaje i było tak… słodko.

Czytaj więcej