21 marca Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa oraz 2 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu

Pierwsza data choć kojarzona częściej z dniem wiosny nie została ustalona przypadkowo. Otóż ma ona ścisły związek z trzecim dodatkowym chromosomem w 21 parze. Poprzez tą szczególną datę każdy może się na chwilę zatrzymać i odszukać w sobie te najdrobniejsze pokłady radości, którą wnoszą ze sobą osoby z zespołem Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Zastanawiające jest również dlaczego dzień ten nazwano akurat dniem kolorowej skarpetki? Intencją ludzi wspierających świadomość tego zespołu było wskazanie na brak dopasowania społecznego w różnych grupach wiekowych oraz środowiskach lokalnych.

Z kolei Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – Autyzm na niebiesko jest akcją nie tylko uświadamiającą, że osoby z danym zaburzeniem czują, widzą i odbierają świat inaczej, ale przede wszystkim kładącą nacisk na akceptację. Osoby w spektrum nie mają wizualnych widocznych cech zaburzeń dlatego często odbierane są za jednostki aspołeczne, drwiące, bezczelne, niegrzeczne lub skrajnie wycofane. Stąd hasła zawierają treści AUTYZM- AKCEPTUJ – STARAJ SIĘ ZROZUMIEĆ.

Nasza szkoła dołączyła się do obu akcji w sposób czynny. Część klas wykonało piękne plakaty informujące, omawiając je szczegółowo z wychowawcą, część uruchomiła burzę mózgów po obejrzeniu kilku kampanii. Oczywiście odbywało się to w niebieskich aspektach stroju i kolorowych skarpetkach.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.