Mali przyrodnicy z klasy II b

Uczniowie podzieleni na zespoły zadaniowe badali bogactwo i różnorodność przyrody w środowiskach: pole, łąka, staw i las. Obserwowali, odrysowywali i notowali zdobyte wiadomości, wyciągali wnioski. Zwracali również uwagę na aspekt ekologiczny i wpływ człowieka na środowisko. Po powrocie do szkoły, prezentowali poczynione obserwacje. Tego typu zajęcia, to świetna okazja do współdziałania i uczenia się w terenie.