99 lat niepodległości – uroczysty apel

W dniu 10 listopada br. odbył się uroczysty apel z okazji obchodzonego w dniu 11 listopada Święta Niepodległości. Podczas tej podniosłej uroczystości przemówił do uczniów oraz nauczycieli dyrektor szkoły, Andrzej Szyszko. Z częścią artystyczną, prezentującą historię naszego państwa oraz postacie zasłużone dla narodu polskiego, wystąpili uczniowie klas szóstych, a także Młodzieżowy Chór Kameleon wraz z dyrygentem, panią Jowitą Augustyniak. Część artystyczną przygotowali: pani Halina Knuła, Jowita Augustyniak, Kinga Helińska-Szpajda oraz pan Przemysław Nowicki.