„Afryka Kazika” na zakończenie projektu edukacyjnego

Uczniowie klasy Ib,  w afrykańskich upałach poznali „Afrykę Kazika”- opowiadania  napisane przez Łukasza Wierzbickiego. Książka powstała na podstawie reportaży Kazimierza Nowaka, który w latach trzydziestych XX wieku przemierzył Afrykę na rowerze. Dzięki udziałowi w projekcie lektura kojarzy się uczniom z przygodą, a przy okazji rozmów o słońcu,  dzieci wykorzystały do nauki i zabawy cień.