Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 29 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasy Va i Vd pod opieką nauczycieli: p. Małgorzaty Ponieckiej, p. Izabela Szymańskiej i p. Przemysława Nowickiego przygotowały montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu państwowego i przemówieniem Pani Wicedyrektor Agnieszki Sęk. Następnie zaprezentowano historię konstytucji, której inicjatorami byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Ta ustawa zasadnicza została zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791 i była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Uroczystość szkolna upamiętniła to wydarzenie, była również okazją do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski i zaznaczenia, czym jest patriotyzm i Ojczyzna. Przedstawienie, wiersze oraz pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów podkreśliły ważność historii w życiu narodu. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych. Dekorację przygotowały klasy Vb i Vc pod opieką pań: Elżbiety Krawczyk i Joanny Janowicz.