„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”

19 marca 2019 roku w klasie IIc nauczycielami byli policjantka i wolontariusze z Banku Santander. Zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa ogólnego i bankowego. Dzieci poznały rodzinę Finansiaków, a za jej pośrednictwem zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa płatności j bankowości. W drugiej części zajęć policjantka przypomniała dzieciom bardzo ważne zasady bezpieczeństwa ogólnego w drodze do i ze szkoły oraz w czasie wolnym. Na koniec zajęć dzieci otrzymały opaski odblaskowe, co jeszcze bardziej podniesie poziom ich bezpieczeństwa.