Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Baltie 2019 – etap szkolny