Podsumowanie akcji charytatywnej „Składka zamiast kwiatka” 2019