Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Książka i ja"