Czas wiosny

Wszyscy wiemy, jak ważny dla człowieka jest kontakt z naturą. Podczas edukacji wczesnoszkolnej uczymy dzieci szacunku i uważności dla przyrody oraz dla zachodzących w niej zmian. Tematyka ta przyświecała kolejnej edycji Festiwalu Czterech Pór Roku, a bohaterką, jak to w marcu-była Wiosna. Oprócz bogacenia słownictwa uczniów i rozwijania ich zdolności obserwacji efektem festiwalu jest jeszcze zmiana „szaty.”  Tak, jak w naturze zazielenił się i szkolny korytarz🍀