CZYTAM-ROZUMIEM-ODPOWIADAM

9 maja w naszej szkole odbył się szkolny konkurs dla uczniów klas I-III CZYTAM – ROZUMIEM – ODPOWIADAM. Celem konkursu było przede wszystkim wykorzystanie umiejętności dzieci młodszych w zakresie czytania, rozumienia tekstu, umiejętności wypowiadania się oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Uczniowie pięknie, wyraziście, z odpowiednią intonacją czytali wybrane fragmenty tekstów dostosowanych odpowiednio do wieku. Potem odpowiadali pełnymi zdaniami na dwa pytania do tekstu. Komisja oceniała płynność czytania, intonację, rozumienie tekstu i udzielanie odpowiedzi. Uczniowie wspaniale poradzili sobie z zadaniami.

W klasach I-III na każdym poziomie po zliczeniu punktów wybrano mistrza pięknego czytania, który przechodzi na szczebel powiatowy.

Mistrzami zostali:

Jagoda Rynkiewicz kl. I a,

Jan Suchanecki kl. II b,

Aleksandra Filipowicz kl. III d

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i książki. Gratulujemy zwycięzcom!