CZYTAM Z KLASĄ „LEKTURKI SPOD CHMURKI”

Klasa 2 c ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie zakończyła realizację I modułu Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Czytam z Klasą.

Lekturki spod chmurki – Podróże małe i duże”. Celem tej edycji jest zgłębienie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne

zawody.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji!