Dzień Bezpiecznego Internetu – „Cyberprzemoc”

11 lutego odbywał się Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach obchodów tego święta w klasach VII i VIII Szkoły Podstawowej w Sierakowie zostały zorganizowane warsztaty szkolne na temat cyberprzemocy. Zajęcia odbywały się przez trzy dni: 12, 13 i 14 lutego.

Obejmowały one część wykładową oraz warsztatową. W pierwszej części zajęć uczniowie zapoznali się z pojęciami dotyczącymi cyberprzemocy, jak i również z konsekwencjami prawnymi tego zjawiska. Poruszony został także temat bezpiecznego zamieszczania informacji w sieci.

W części warsztatowej szczególną uwagę poświęcono wizerunkowi sprawcy i ofiary w oczach dzieci, dodatkowo na koniec uczniowie rozwiązywali quiz sprawdzający ich wiedzę zdobytą podczas zajęć psychoedukacyjnych.

Agata Basińska – Krupa

Karolina Pięta