Dzień Edukacji Narodowej 2018

W bieżącym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej odbywał się w trzech odsłonach. Jako pierwsze  miały akademie klasy I-III, następnie klasy VII-VIII i gimnazjum, a jako ostatnie klasy IV-VI. W trakcie akademii Dyrektor szkoły złożył życzenia i podziękował nauczycielom, pracownikom szkoły i wszystkim osobom zaangażowanym we wszystkie działania na rzecz szkoły.

W trakcie uroczystości Dyrektor wręczył zasłużonym nauczycielom i pracownikom nagrody Dyrektora Szkoły oraz pogratulował nauczycielom, którzy uzyskali nagrodę Burmistrza Gminy Rawicz. Następnie wręczono wyróżniającym się uczniom stypendia naukowe. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas VI, urozmaicona wierszami, skeczami i piosenkami związanymi ze szkołą.