Egzamin na kartę rowerową

W pierwszym etapie egzaminu na kartę rowerową uczniowie zmagali się z testem teoretycznym, który obejmował zagadnienia ze znajomości znaków drogowych, określania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, przepisów dotyczących rowerzystów, udzielania pierwszej pomocy. Aby zdać należało uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi. W piątek, 10 czerwca, odbył się egzamin praktyczny. Do egzaminu przystąpiło 50 uczniów z klas 4a, 4b i 4c. Wszyscy zdający uzyskali pozytywny wynik z egzaminu praktycznego. Gratulujemy !!! Organizatorami egzaminu byli: Pan Przemysław Nowicki i Pan Piotr Łukasiewicz.