Egzamin na kartę rowerową

W czwartek 14 czerwca w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Największą grupą zdających byli uczniowie klas IV szkoły podstawowej.

Egzamin składał się z części teoretycznej – testu i praktycznej – jazdy rowerem. Egzamin zdało 54 zdających. Gratulujemy !!!

Organizatorzy:

Przemysław Nowicki
Piotr Łukasiewicz