Erasmus+

 

Link do magazynu https://erasmusonline.wixsite.com/official

 

 

PROJEKT UNIJNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE!

Sierakowska placówka, która jest koordynatorem nowego unijnego projektu Erasmus plus w latach 2018-2020 będzie miała okazję współpracować ze szkołami z Czech, Niemiec, Słowacji oraz Macedonii. Na wymianę uczniów i nauczycieli otrzymaliśmy dotację w wysokości 29.892 euro. Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbędzie się w tym roku kalendarzowym w Polsce.
Tytuł projektu „Voices” ma na celu wyposażyć uczniów naszej szkoły w umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesów w przyszłym dorosłym życiu. W dzisiejszym świecie konieczne jest, aby uczniowie posiadali umiejętności cyfrowe. Uczniowie w trakcie dwóch lat będą tworzyć europejski magazyn szkolny. Zajmą się tematami dotyczącymi np. dziedzictwa kulturowego, nowoczesnej technologii, relacji międzyludzkich oraz ochrony środowiska.
W trakcie spotkań nauczyciele będą brali udział w szkoleniach dotyczących między innymi motywowania uczniów do nauki, jak unikać porażek, technologii informacyjnej w klasie. Naszym celem jest podnoszenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców dla poszanowania innych kultur i narodów.
Projekt ma na celu stworzenie środowiska edukacyjnego w którym uczniowie i nauczyciele pracują razem, aby osiągnąć wspólne cele poprzez komunikację, współpracę, wzajemną tolerancję i szacunek. Ponadto wymiany mają wymierne korzyści w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Istotnym celem jest także wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania twórczych osobowości uczniów poprzez działalność edukacyjną, jak również popularyzacja nauczania języka angielskiego wśród młodzieży europejskiej. Takie wymiany uczniów doskonalą naukę języka angielskiego, rozwijają kreatywność oraz umiejętności społeczne, komunikacyjne w nowych międzykulturowych okolicznościach, które maja na celu rozwój integrującej się Europy.