FitEdukacja w SP6

Od połowy października do połowy grudnia uczniowie pod opieką nauczyciela języka polskiego pani Renaty Iżykowskiej oraz nauczyciela matematyki pani Joanny Nowak – Janusz uczestniczą w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym FitEdukacja. Misją projektu jest szerzenie idei zdrowego wymiaru edukacji wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Celem ma być inspirowanie do zdrowej diety dla mózgu, motywowanie do aktywności fizycznej, tworzenie narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z ruchem neurodydaktyki i inspirowanie do rozwoju osobistego.

Projekt porusza problematykę zdrowia ciała i mózgu według kategorii: FitWiedza, FitPsyche, FitLekcja, Fitness dla mózgu, FitNauka, FitOcenianie, FitRys, FitInspiracja, FitCiekawostka, FitWyzwanie, FitKuchnia. Uczniowie mieli już okazję uczestniczyć w lekcjach poświęconych zdrowemu odżywianiu się i cennemu wpływowi wody na nasz organizm oraz proces skutecznego uczenia się. Poza tym wprowadzamy, tak ważny dla efektywnej edukacji, ruch śródlekcyjny. W ramach projektu oglądamy wiele filmów instruktażowych, wdrażamy nieustannie ćwiczenia dla mózgu i podejmujemy różne wyzwania. Codziennie przed lekcją uczniowie zamalowują na specjalnych kartach krople, które odpowiadają szklance wody, zgodnie z ilością wypitej czystej wody niegazowanej każdego dnia. To bardzo motywujące! Nauczyli się także, że zdrowa woda smakowa to tylko ta, którą wykonają samodzielnie z owoców i miodu, bez dodatku cukru. Są też tacy, którzy podjęli wyzwanie związane z trzytygodniowym codziennym bieganiem i piciem koktajli warzywno-owocowych. Scenariusze zajęć FitEdukacji będą także mogli realizować pozostali nauczyciele w swoich klasach.

W planach jest przygotowanie specjalnych gablot poświęconych np. instrukcjom wykonywania ważnych dla uczenia się i koncentracji ćwiczeń przedlekcyjnych czy zdrowej diety, dostępnych dla każdego ucznia. Rodzice natomiast otrzymują informacje dotyczące FitEdukacji drogą elektroniczną, mają dostęp do bazy artykułów z zakresu FitWiedza, FitNauka, FitKuchnia i innych, dzięki czemu mogą wdrażać elementy projektu w swoich rodzinach. Kolejne wielkie wyzwania i działania czekają, a na końcu projektu najbardziej aktywni uczniowie zostaną nagrodzeni. Dla Szkoły Promującej Zdrowie, jaką jest SP nr 6, to bardzo ważne, by nieustannie zachęcać młodych ludzi do zdrowego stylu życia, a sam projekt wzmacnia wychowawczą rolę placówki edukacyjnej, jeden z priorytetów MEN na ten rok szkolny.