Godzina dla Ziemi WWF

Godzina dla Ziemi WWF to największa akcja ekologiczna na  świecie. Co roku bierze w niej udział ok. 180 państw na 7 kontynentach Akcja od lat inspiruje do działania z przekazem, że warto walczyć o nasz dom – Ziemię. W tym roku akcja Godzina dla Ziemi w Polsce poświęcona była ochronie Bałtyku i zwiększeniu świadomości na temat jego zagrożeń.

W tym roku udział w akcji wzięli również uczniowie klas I-III z naszej szkoły. W ramach udziału w akcji obejrzeli prezentację w programie genial.ly oraz film edukacyjny „Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy | Godzina dla Ziemi WWF 2021”. W ramach promowania akcji wykonali prace plastyczne pt. „Godzina dla Ziemi” oraz wraz z rodzicami 27 marca o godzinie 20:30 wyłączyli światło w swoich domach.

Prace plastyczne dzieci