I miejsce w konkursie Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej i sportowej

I miejsce w konkursie Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej i sportowej zdobyły w swoich kategoriach wiekowych uczennice naszej szkoły-Pola Leśniak i Agnieszka Skrzypczak. Konkurs zorganizował Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a tegoroczna edycja dotyczyła działalności Polaków w Rumunii. Celem Konkursu było wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie dawał także możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i jego różnorodność kulturową.