II miejsce dla SP w Sierakowie w turnieju „Jestem bezpieczny”

W Szkole Podstawowej nr 4 odbył się XVI międzyszkolny turniej „Jestem bezpieczny”. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą
z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad poruszania się po drodze, użytkowania w sposób bezpieczny Internetu, wiadomości z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, bezpieczeństwa nad wodą i w górach. W trakcie turnieju uczniowie mieli do wykonania plakat promujący walkę z uzależnieniami.
Szkolę Podstawową w Sierakowie reprezentowali: Angelika Eliasz, Urszula Kret, Zosia Kret, Andrzej Jankowiak i Norbert Imalski. Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce.

Przemysław Nowicki