Informacja dotycząca kwalifikacji do oddziałów sportowych

Najniższy wynik decydujący o zakwalifikowaniu kandydata do oddziału sportowego klasy 4

z dyscypliny piłka nożna wynosi 35 punktów.

Najniższy wynik decydujący o zakwalifikowaniu kandydata do oddziału sportowego klasy 4

z dyscypliny piłka siatkowa wynosi 22 punkty.