Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

  1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową
  2. Wpisujemy adres: uonetplus.vulcan.net.pl/rawicz
  3. Otworzy się strona logowania
  4. Wybieramy opcję Przywracanie dostępu i wpisujemy swój adres e-mail, podany w szkole.
  5. Następnie należy zalogować się na swojej poczcie i kliknąć na link w otrzymanej wiadomości.
  6. Trzeba wprowadzić  hasło, które wymaga  co najmniej ośmiu znaków – musi w nim występować cyfra, mała litera, wielka litera oraz znak specjalny (np. !, ., #). Hasło powinna znać tylko osoba uprawniona do logowania.
  7. Wracamy do strony startowej i logujemy się przy pomocy swojego adresu email i hasła.

W przypadku, gdy pojawi się komunikat  (pkt.4) „Brak podanego adresu w bazie danych”, należy skontaktować się z wychowawcą klasy w celu wyjaśnienia problemu błędu.