Kółko artystyczne grupa ETNA

W roku szkolnym 2017/2018 w małej szóstce odbywały się raz w tygodniu zajęcia koła artystycznego pod nazwą grupa ETNA. Były to zajęcia pozalekcyjne o charakterze plastyczno-technicznym, muzycznym oraz teatralnym. Prowadzone przez Natalię Paraszczyn, Donatę Tomczak, Romanę Urbaniak oraz Beatę Niepiekło-Bąk. Koło skupiało chętnych uczniów klas I-III.

Głównym celem koła było kształcenie twórczych predyspozycji uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań artystycznych. W czasie zajęć dzieci rozwijały zdolności artystyczne, wyobraźnię oraz twórcze myślenie. Ponadto dzięki spotkaniom uczniowie kształtowali nawyki współpracy i współdziałania w zespole; rozwijali zainteresowania i uzdolnienia muzyczne oraz prezentowali umiejętności teatralne. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u uczniów radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, przypadających świąt, przygotowywanych konkursów oraz zainteresowań dzieci.

Uczestnicy zajęć eksperymentowali tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Poznawali różne formy i techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie wydzieranie itp. Wykonywane prace uczniów były prezentowane na wystawkach na korytarzu szkolnym oraz brały udział w konkursach min. w ogólnopolskim konkursie plastycznym (NIE) SPRAWNOŚĆ W SZAROŚCI.

Dużo emocji i radości sprawiła dzieciom praca nad przygotowaniem przedstawienia ekologicznego „ Ratujmy Matkę Ziemię” Przygotowując dzieci uczyły się tekstów, piosenek, komponowały prostą muzykę, tworzyły dekoracje i rekwizyty. Dzięki temu uczniowie zdobyli poczucie własnej wartości, nabyli swobody i otwartości w kontaktach z ludźmi oraz doskonalili poprawną polszczyznę. Przygotowane przedstawienie prezentowane było na Gminnym Konkursie Przedstawień Ekologicznych i zdobyło I miejsce w kategorii klas I-III, podczas szkolnej uroczystości z okazji Dnia Ziemi i na festynie. Teatr szkolny aktywizował nie tylko uczniów. Stanowił doskonałą płaszczyznę do współpracy z rodzicami. Angażowali się oni w projektowanie dekoracji i przygotowywanie kostiumów.

Dzieci cieszyły się z możliwości uczestniczenia w prowadzonych zajęciach. Stworzyliśmy im warunki do rozwijania zainteresowań i aktywności twórczej, pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Zajęcia były akceptowane przez rodziców uczniów, wyrażali pozytywne opinie o zajęciach na klasowych zebraniach i podczas rozmów. Stwierdzili, że inspirowanie dzieci do różnorodnych form aktywności scenicznej, plastycznej czy też muzycznej wspomógł ich wszechstronny rozwój, dostarczył radosnych przeżyć emocjonalnych oraz miał niewątpliwe walory wychowawcze.

Na ostatnim spotkaniu uczniowie otrzymali od nas za uczestnictwo pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Dziękujemy wszystkim, którzy tak chętnie przychodzili na kółko artystyczne.

ZAPRASZAMY W NASTĘPNYM ROKU SZKOLNYM!