Kółko teatralne „Wstecz”

Koło teatralne „Wstecz” działające przy Szkole Podstawowej nr 6 istnieje od 2000 roku. Na jego zajęciach spotyka się młodzież interesująca się teatrem, sztuką aktorską, kulturą żywego słowa.

Program koła zakłada realizację następujących celów: rozwijanie postawy twórczej uczniów, kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyzwalanie ekspresji oraz wzbogacanie wyobraźni artystycznej.

W ramach zajęć uczniowie przygotowują spektakle teatralne prezentowane następnie przed publicznością, uświetniają szkolne uroczystości.

Tradycją koła teatralnego stały się spektakle dla rodziców, przygotowywane na podstawie dzieł należących do kanonu sztuki teatralnej. Mierząc się z tekstami znanych dramaturgów, uczniowie mają szansę wykazać się kreatywnością, pomysłowością oraz zdolnością wyrażania uczuć i refleksji.

Opiekunami koła są panie: Kinga Helińska-Szpajda oraz Hanna Gowarzewska.