Komunikat dla rodziców w sprawie rekrutacji

Komunikat w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych – ważne dla rodziców.

UWAGA. Poniższe informacje nie dotyczą rodziców dzieci zgłoszonych do klas I szkół obwodowych. Przyjęcie dziecka do klasy I (ogólnodostępnej) szkoły obwodowej odbywa się z urzędu, dzieci te nie uczestniczą w rekrutacji a rodzice nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności.

 1. Informacje dla rodziców, którzy złożyli wniosek o przyjęcie dziecka drogą elektroniczną.

W związku z trwającą rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych (klas I ogólnodostępnych i oddziałów sportowych w klasach I i IV) informujemy, że:

 • listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane terminowo, tj. dnia 17 marca 2020 r. o godz. 12.00,

 • ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców, aby nie przychodzili do przedszkola czy szkoły celem sprawdzenia, czy dziecko figuruje na liście; ze względów epidemiologicznych wstęp do placówek jest ograniczony do niezbędnego minimum,

 • lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka i nie jest z nim równoznaczna,

 • informacje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ należy sprawdzić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz, logując się na konto rodzica,

 • w dniach od 17 marca 2020 r. po godz. 12.00 do dnia 20 marca 2020 r. odbędzie się potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/; dotyczy to wyłącznie dzieci zakwalifikowanych;

 • z uwagi na obecną sytuację potwierdzanie nie będzie odbywało się w formie pisemnego oświadczenia, lecz elektronicznie,

 • w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ elektronicznie, należy wejść na stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją,

 • niepotwierdzenie woli przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji,

 • ostateczny wynik rekrutacji, czyli informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ również należy sprawdzić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/rawicz, logując się na konto rodzica; ostateczny wynik rekrutacji ogłaszany jest dnia 24 marca 2020 r.
  o godz. 12.00
  ,

 • po ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o ewentualnych wolnych miejscach
  w przedszkolach/szkołach/oddziałach sportowych będą dostępne na stronie
  https://nabor.pcss.pl/rawicz. Na miejsca te będzie prowadzony ewentualny nabór uzupełniający (od 04 maja 2020 r.).

Prosimy rodziców o postępowanie wg powyższych wytycznych w trosce o własne bezpieczeństwo zdrowotne oraz bezpieczeństwo pracowników przedszkoli i szkół. Prosimy
o skorzystanie z możliwości, jakie daje elektroniczna rekrutacja.

 1. Dla rodziców, którzy nie złożyli wniosków drogą elektroniczną i wypełnili je w tradycyjnej, papierowej formie.

W związku z trwającą rekrutacją do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych (klas I ogólnodostępnych i oddziałów sportowych w klasach I i IV) informujemy, że:

 • listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane terminowo, tj. dnia 17 marca 2020 r. o godz. 12.00,

 • ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy rodziców, aby nie przychodzili do przedszkola czy szkoły celem sprawdzenia, czy dziecko figuruje na liście; ze względów epidemiologicznych wstęp do placówek jest ograniczony
  do niezbędnego minimum,

 • lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie oznacza jeszcze przyjęcia dziecka i nie jest z nim równoznaczna,

 • informacje o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka odpowiednio
  do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/
  przekaże rodzicom pracownik przedszkola/szkoły drogą telefoniczną; prosimy cierpliwie oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony pracownika przedszkola/szkoły,

 • w dniach od 17 marca 2020 r. po godz. 12.00 do dnia 20 marca 2020 r. odbędzie się potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia dziecka odpowiednio
  do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/; dotyczy to wyłącznie dzieci zakwalifikowanych,

 • z uwagi na obecną sytuację potwierdzanie nie będzie odbywało się w formie pisemnego oświadczenia; pracownik przedszkola/szkoły informujący rodzica telefonicznie
  o zakwalifikowaniu dziecka zapyta jednocześnie czy rodzic potwierdza wolę przyjęcia
  i oznaczy w systemie elektronicznym odpowiednią, udzieloną przez rodzica odpowiedź;

 • niepotwierdzenie woli przyjęcia jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji,

 • ostateczny wynik rekrutacji, czyli informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka
  odpowiednio do przedszkola/klasy I/oddziału sportowego/ również
  przekaże rodzicom pracownik przedszkola/szkoły drogą telefoniczną w dniach od 24.03.2020 r.
  po godz. 12.00 do 25 marca 2020 r.
  ,

 • po ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje o ewentualnych wolnych miejscach
  w przedszkolach/szkołach/oddziałach sportowych będą dostępne na stronie
  https://nabor.pcss.pl/rawicz. Na miejsca te będzie prowadzony ewentualny nabór uzupełniający (od 04 maja 2020 r.).

Prosimy rodziców o postępowanie wg powyższych wytycznych w trosce o własne bezpieczeństwo zdrowotne oraz bezpieczeństwo pracowników przedszkoli i szkół. Prosimy, by nie dzwonić samodzielnie do przedszkoli/szkół, lecz oczekiwać na kontakt ze strony placówki. Pozwoli nam to na sprawne działanie i pozwoli uniknąć blokowania linii telefonicznej. Kontakt telefoniczny z rodzicami będzie następował wg kolejności alfabetycznej.