Komunikat dotyczący uczniów klas ósmych

Szczególną uwagę chciałem zwrócić Państwu na organizację nauki klas VIII, związaną z przypadającymi w dniach 25, 26 i 27 maja egzaminami.

Informuję, że dyrektorzy szkół podstawowych w Gminie Rawicz z uwagi na występujące jeszcze duże zagrożenie epidemiologiczne oraz w trosce o prawidłowy, bezpieczny i terminowy przebieg egzaminu ósmoklasisty podjęli decyzję, że uczniowie klas ósmych rozpoczną powrót do nauki stacjonarnej od udziału w pierwszym dniu egzaminu ósmoklasistów, dnia 25 maja 2021 r. Po egzaminach „normalnym” dla nich dniem nauki stacjonarnej będzie piątek – 28 maja.

Wszyscy bez wyjątku uczniowie naszej szkoły, do nauki stacjonarnej wracają od poniedziałku 31 maja 2021 r.

Dyrektor szkoły
Andrzej Szyszko