Komunikat

Zarządzenie dyrektora szkoły na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI) z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zarządzam zawieszenie do dnia 29 listopada 2020 r. zajęć stacjonarnych w szkole dla uczniów klas od I do VIII

dyrektor szkoły
Andrzej Szyszko