Konkurs „Halo, Europa, to my!”

5 czerwca w Szkole Podstawowej nr 6 odbył się konkurs „Halo Europa to My!”. Był skierowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs dotyczył wiadomości z historii, kultury i mechanizmów Unii Europejskiej.

W konkursie wystąpiły szkoły: Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej, Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu, Szkoła Podstawowa nr 6 w Rawiczu, a w kategorii gimnazjów działające obecnie gimnazja przy SP4 i SP6. Organizatorem konkursu był Szkolny Klub Europejski „Epsylon” działający przy SP6. Konkurs składał się z dwóch części: konkursowej i warsztatowej. Rywalizacja uczniów stała na wysokim poziomie, co było widać w niewielkich różnicach punktowych w pracach konkursowych.

W kategorii szkół podstawowych na podium stanęli:

  1. Konrad Krysiński
  2. Zuzanna Górczak
  3. Kamil Lorek

W kategorii młodzieży gimnazjalnej na podium stanęli:

  1. Piotr Juskowiak
  2. Hubert Niedźwiedź
  3. Joanna Nawrot

Na warsztatach uczestnicy planowali wycieczki po wylosowanych krajach UE. Wszystkie pomysły na wycieczkę były bardzo ciekawe i również uczestnicy wykazali się poczuciem humoru.

Nad przebiegiem całego konkursu i warsztatów czuwali opiekunowie: panowie Maciej Łukowiak i Rafał Dziewięcki, a przy poprawianiu prac mocno nam pomogła pani Katarzyna Pięta, za co serdecznie dziękujemy. Dyplomy wręczał Pan Dyrektor Andrzej Szyszko, a nagrody uczestnicy wybierali sami.

Dziękujemy i zapraszamy na kolejny konkurs z cyklu „Halo Europa to My!”!

Szkolny Klub Europejski „Epsylon”
wraz z opiekunami: Maciejem Łukowiakiem i Rafałem Dziewięckim