KONKURS LOGOPEDYCZNY Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA LOGOPEDY

Nasza szkoła bierze udział w KONKURSIE LOGOPEDYCZNYM Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA LOGOPEDY.
Organizatorem konkursu są nauczyciele pracujący w Niepublicznej Szkole Podstawowej, ul. NMP 23, 88 100
Inowrocław,
Cele konkursu:
– wsparcie dzieci, które uczęszczają lub uczęszczały na zajęcia logopedyczne,
– upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową,
– rozwijanie świadomości językowej,
– pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej.
Zasady uczestnictwa:
Adresatami konkursu są dzieci uczęszczające do przedszkola lub szkoły podstawowej klasy I – VIII. Uczestnicy zostali
podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
Grupa I – dzieci przedszkolne,
Grupa II – klasy I – III,
Grupa III – klasy IV – VIII.
UWAGA:
W przypadku uczestników posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wybór
formy pracy jest dowolny, tzn. uczestnik sam podejmuje decyzję , z której grupy wykona pracę bez
względu na to, ile ma lat i czy uczęszcza do przedszkola, klas I- III czy IV- VIII.
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie, odpowiednio:
Grupa I- praca plastyczna pod tytułem „U logopedy”, przedstawiająca wizytę w gabinecie
logopedycznym, wykonana dowolną techniką i w dowolnej formie.
Grupa II- krótki wierszyk lub rymowanka, zawierające głoski sz, ż, cz, d ż lub r, bądź aktualnie
ćwiczoną przez dziecko głoskę .
Grupa III- przygotowanie dowolnej pomocy do wykorzystania w gabinecie logopedycznym, np. gra, przyrząd do
ćwiczeń oddechowych, karty do gimnastyki buzi ( pomoc do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń artykulacyjnych,
piosenka, wiersz, rymowanka, historyjka obrazkowa). Niezbędne jest dołączenie opisu użycia i zdjęcie podczas
użytkowania.
Prace należy dostarczyć do 13.04.2022 do p. Kingi Krysiak.

Konkurs logopedyczny