Lekcja demokracji

W dniu 6 czerwca 2018 roku odbyły się jedne z ważniejszych wyborów podejmowanych przez uczniów – wybór nowego Samorządu Uczniowskiego oraz jego opiekunów.

W lokalu wyborczym, urządzonym w szkolnej stołówce, wyborcy podejmowali decyzję, kto – spośród 8 zgłoszonych kandydatów na najważniejsze uczniowskie stanowisko w szkole – obejmie ten zaszczytny urząd. Uczniowie mogli poznać programy kandydatów z wywieszonych na korytarzu plakatów oraz z debaty kandydatów, która odbyła się dzień wcześniej. Ponadto odbyło się głosowanie na opiekunów samorządu.

Głosowało 415 z 467 uprawnionych uczniów. Oddane zostały 3 głosy nieważne.

Wyniki prezentują się następująco:

 • Kacper Cieplik – 168 głosów;
 • Wiktoria Nowak – 141 głosów;
 • Julia Alcer – 33 głosy;
 • Hanna Buczek – 29 głosów;
 • Aleksandra Barańska – 16 głosów;
 • Lidia Fogt – 11 głosów;
 • Wiktoria Toporowicz – 10 głosów;
 • Marcel Igielski – 7 głosów.

Nowe władze Samorządu przedstawiają się więc następująco:

 • Kacper Cieplik – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
 • Wiktoria Nowak – zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
 • Julia Alcer – skarbnik Samorządu Uczniowskiego;
 • Hanna Buczek – sekretarz Samorządu Uczniowskiego.

W głosowaniu na opiekunów Samorządu Uczniowskiego największą ilość głosów uzyskali nauczyciele: pani Anna Rolek, pan Maciej Łukowiak i pani Agata Roszak. To oni właśnie zostaną nowymi opiekunami Samorządu w przyszłym roku szkolnym.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała szkolna komisja wyborcza, która sumiennie i rzetelnie wykonała swoje obowiązki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim kandydatom i zwycięzcom!