Lekcja otwarta w klasie IId

Dnia 9 października w ramach podnoszenia jakości pracy szkoły i dzielenia się własnym doświadczeniem, w klasie II d odbyła się lekcja otwarta prowadzona przez p. Donatę Tomczak. Lekcja z plastyki nosiła tytuł „Jesień, jakiej nie znamy”. Celem głównym było uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody oraz stwarzanie okazji do twórczej aktywności inspirowanej muzyką.

Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy i prezentowali oraz omawiali zawartość pudełek, w których były dary jesieni, ilustracje przedstawiające jesienne krajobrazy, muzyka A. Vivaldiego „Cztery pory roku” – „Jesień” oraz wiersz W. Broniewskiego „Liście”. Pani Donata zwróciła szczególną uwagę na kolorystykę jesieni wyrażoną w malarstwie czy poezji. Następnie uczniowie wykonali „Jesienne drzewa” metodą Doroty Dziamskiej. Na zakończenie prezentowali swoje prace.
Zajęcia takie są ciekawą formą samodoskonalenia zawodowego. Mieliśmy ogromną satysfakcję, gdy podczas obserwowanych zajęć zobaczyliśmy, jak uczniowie pracują w grupach i wykonują prace plastyczne metodą D. Dziamskiej.
Pani Donacie dziękujemy za zaproszenie i jednocześnie gratulujemy tak doskonale przygotowanej lekcji.