Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach od 16-20 października w szkole Podstawowej nr 6 w Rawiczu odbyły się działania związane z OTK. Drugie klasy gimnazjalne, oraz uczniowie klas siódmych, na godzinach wychowawczych realizowały scenariusze na temat: „Moje talenty i moje zainteresowania”. Uczniowie odkrywali swoje talenty, dzielili się swoimi zainteresowaniami, ale też, rozwiązując ankietę „Karta zainteresowań”, poznawali swoje zainteresowania zawodowe. Dla chętnych uczniów pani Monika Lorenc – doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawiczu przeprowadziła dyżur konsultacyjno-informacyjny, w którym uczestniczyło 9 osób.

W czwartek, w stołówce szkolnej, odbyły się spotkania dla uczniów klas trzecich-gimnazjalnych. Uczniowie spotkali się z panią psycholog Beatą Twardą, która przedstawiła prezentację multimedialną, oraz poprowadziła pogadankę z uczniami na temat talentów, uzdolnień, predyspozycji i kompetencji zawodowych.

Doradca zawodowy – pani Anna Krajewska, z Powiatowego Urzędu Pracy, zapoznała młodzież z sytuacją prozatrudnieniową na lokalnym rynku pracy. Przedstawiła zawody deficytowe i nadwyżkowe, oraz zwróciła uwagę , czym kierować się przy wyborze przyszłego zawodu. Pani Elżbieta Samól z Punktu Pośrednictwa Pracy zapoznała uczniów na czym polega praca instytucji, zaprezentowała ulotki z opisami zawodów, przedstawiła ścieżki kariery dla zawodów: policjant i kosmetyczka. W spotkaniach tych uczestniczyło 7 klas trzecich czyli około 180 osób.

W ciągu całego tygodnia odbywały się wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy pod hasłem „Spotkanie z zawodem”. Młodzież zwiedzała takie zakłady, jak: zakład fryzjerski, zakład Gazomet w Rawiczu, zakład Lakiernictwa. Uczniowie poznali warunki pracy i cechy takich zawodów jak: fryzjer, ślusarz, spawacz, kontroler jakości, magazynier, tokarz, operator maszyn sterowanych numerycznie, technolog, lakiernik, logistyk, pracownik administracji.

Pod hasłem „Moje talenty i moje kompetencje” została przygotowana gablota szkolna.