Pasowanie na ucznia 2018

3 września 2018 r. pierwszoklasiści zostali uroczyście powitani w murach Szkoły Podstawowej w Sierakowie oraz pasowani na na jej uczniów. Po części wstępnej nastąpiło ślubowanie przy sztandarze szkolnym oraz akt pasowania dokonany przez Panią Wicedyrektor Małgorzatę Barczykowską oraz wychowawczynie klas pierwszych: panią Ewelinę Wawrzyniak – Ia, panią Olgę Trawkę – Ib i panią Natalię Parszczyn – Ic.

Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy 3a pod przewodnictwem pani Beaty Niepiekło-Bąk przedstawili ciekawy program artystyczny, który składał się z licznych piosenek, zagadek i zabawnych wierszyków. Po apelu pierwszoklasiści wraz z Rodzicami udali się do sal lekcyjnych na krótkie spotkanie z wychowawcami.