Plan lekcji zdalnych dla klas IV-VIII

Od poniedziałku 26.10.2020r. nauczanie  zdalne dla uczniów klas IV-VIII odbywa się według dotychczasowego planu lekcji na platformie Teams.