Podsumowanie szkolnej akcji charytatywnej „Na pomoc Ukrainie”

Z wielką dumą i radością chciałabym poinformować, że w naszej szkolnej akcji charytatywnej „Na pomoc Ukrainie” wzięło udział 269 uczniów i ich rodzin. Odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania! Wszystkie dary zostały przez wolontariuszy posortowane, spakowane i opisane. Praca trwała całymi godzinami, a uczniów i nauczycieli chętnych do pomocy codziennie przybywało. Na każdą najmniejszą prośbę reakcja była natychmiastowa:) Z całego serca wszystkim dziękuję!

Co robimy z darowanymi rzeczami?
Jeden duży transport został odebrany przez Urząd Miasta w środę, a kolejne dwa prywatne w piątek (wszystkie pojechały na Ukrainę). Kolejne paczki zostały rozdysponowane osobom przygotowującym schronienia dla rodzin ukraińskich w Rawiczu. W kolejnych tygodniach zamierzamy doposażać rodziny przyjeżdżające i osiedlające się w Rawiczu.

Za zaangażowanie i wielkie serce bardzo dziękujemy!