Prace techniczne naszych uczniów

Pan Stop – klasa 4
Jesienne obrazki – klasy 5
Kotyliony – klasy 6