Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w trybie pracy stacjonarnej w Szkole Podstawowej w Sierakowie

dokument obowiązuje od dnia 1.09.2020

czytaj załącznik