Program „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

W lutym 2020 roku w klasie 3 d została zakończona realizacja programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, którego celem było rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Program składał się z 10 części tematycznych, które koncentrowały się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia. Każda z części obejmowała 3 spotkania po 45 minut.

– APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy?

– OPTYMIZM – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

– PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń!

– KREATYWNOŚĆ – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

– WYTRWAŁOŚĆ – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

– DROWIE FIZYCZNE – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

– SZCZEROŚĆ – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

– ŻYCZLIWOŚĆ – próbuj zrozumieć i wspierać innych!

– WDZIĘCZNOŚĆ – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

– MARZENIA – ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

Dzieci bardzo chętnie brały udział w spotkaniach. Zostały zapoznane z programem, wspólnie ustaliliśmy zasady pracy grupowej w oparciu o wartości, które chcemy wzmacniać w grupie, uczniowie poznali sposoby uważnego oddychania oraz słuchania. Na pierwszym spotkaniu przygotowali samodzielnie własną Apteczkę skarbów. To pudełko, do którego stopniowo wkładali rozmaite rzeczy, jakie mogą być pomocne, by złagodzić stres, ból, przykrości czy zranienia emocjonalne oraz wzmocnić i utrwalić to, co w nas i w naszym życiu jest skarbem.

Podczas zajęć dzieci chętnie opowiadały o różnych sytuacjach, jakie zdarzają się w ich życiu. Rozwijały swoje zdolności aktorskie poprzez udział w odgrywaniu scenek. Dzięki naszym zajęciom dzieci zaczęły nawiązywać lepsze kontakty z rówieśnikami, są bardziej kreatywni, pozytywnie myślą o sobie, okazują sobie wdzięczność. Potrafią lepiej radzić sobie z przeciwnościami. Otwarcie mówiły o swoich uczuciach, nauczyły się pomagać innym oraz poznały różne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Na zakończenie programu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Realizator programu:

Donata Tomczak