Program ERASMUS+

W ramach projektu Erasmus+ uczniowie i nauczyciele naszej szkoły w dniach od 22.09.2019 do 28.09.2019 uczestniczyli w wymianie międzynarodowej do Czech. Gospodarzem była Zakladna skola a Materska skola w Breclawiu położonym w południowych Morawach. W projekcie o nazwie „VOICES” uczestniczyli również Niemcy, Słowacy, Macedończycy. Było to już trzecie spotkanie w ramach wyżej wymienionego projektu. Tym razem uczniowie pracowali nad relacjami międzyludzkimi, różnicami pokoleniowymi, rasizmie, relacjach w rodzinie, szkole i między rówieśnikami. Zajmowali się również przemocą i cyberprzemocą.


W międzynarodowych grupach pisali artykuły, tworzyli kwestionariusz i komiks, kronikę, blog i vlog z pobytu w Breclaviu. Po pracy w szkole uczestniczyli w różnych wycieczkach i aktywnościach zorganizowanych przez szkołę lub rodziny czeskie, które troskliwie zaopiekowały się naszymi uczniami. Uczniowie spotkali się z Dyrektorem szkoły i Starostą miasta Breclav. Uczestniczyli w całodziennej wycieczce do przepięknej Jaskini Punkvy i zeszli do przepaści Macocha. Odwiedzili zamek Lednice i jego cudowne ogrody. Byli również obserwatorami produkcji chipsów w fabryce Petra Hobża w Strażnicach. W piątek wieczorem zostali pożegnani kolacją przygotowaną przez rodziców i wspólną zabawą. Podczas kolacji towarzyszył zespół muzyczny w którym grali nauczyciele goszczącej szkoły. Uczestnicy wyjazdu zawarli wiele przyjaźni, które z pewnością przetrwają przez wiele lat.

Magdalena Giera-Golembka,

nauczyciel fizyki i chemii