Projekt ABC Ekonomii

EDUKACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA DZIECI

BO DZIECI TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Uczniowie klas I – III będą realizowali projekt mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej uczniów szkół podstawowych.

Celem zajęć będzie zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości oraz promowanie edukacji ekonomicznej w społeczeństwie.

Nauczyciele zostaną wyposażeni w wartościowe materiały edukacyjne, w celu edukacji uczniów w zakresie ekonomii i finansów.

Więcej informacji na stronie: www.abc-ekonomii.edu.pl