Projekt BohaterON

W roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny uczniowie klas młodszych I-III oraz klas IV –VIII, w ramach projektu BohaterON  aktywnie wzięli udział w akcji KARTKA DO POWSTAŃCA.

W obu grupach nauczyciele przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od organizatorów akcji. Uczniowie poznali krótkie życiorysy i sylwetki żyjących Powstańców. Z zapałem przystąpiliśmy do pracy. Wykonane kartki z życzeniami zostały wyeksponowane na gazetkach klasowych oraz na stornie internetowej naszej szkoły. Uczniowie wykonali 250 kartek z życzeniami według własnego pomysłu, z czego zostało wysłanych 20 kartek indywidualnie wykonanych przez uczniów. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tej pięknej lekcji patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny, a nade wszystko wyrazić wielką wdzięczność naszym Powstańcom.  Dziękujemy. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie.

Szkolny koordynator projektu: Małgorzata Wolna, Bożena Musielak, Maciej Łukowiak.