Przedłużenie nauki zdalnej

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021r. poz.4 i 619), dotychczasowy sposób funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie zostaje przedłużony do dnia 18 kwietnia 2021 r.