Rawicz-moje miasto

Setną rocznicę powrotu Rawicza na ziemie polskie, uczniowie klasy I b obchodzili wyjątkowo uroczyście. W piątek 17 stycznia, uczestniczyli w obchodach rocznicy z pozostałymi klasami edukacji wczesnoszkolnej. Następnie podczas zajęć, poznali legendę herbu Rawicza oraz wykonali prace plastyczne pt. „Najpiękniejsze miejsca naszego miasta”, z których powstanie pamiątkowy album. We wtorek 21 stycznia, uczniowie wzięli udział w ciekawych zajęciach warsztatowych pt. ”Symbole i barwy narodowe, regionalne i miejskie, które odbyły się w Muzeum Ziemi Rawickiej. Na zakończenie, z wielkim zainteresowaniem obejrzeli okolicznościową wystawę, poświęconą rocznicy powrotu Rawicza na terytorium niepodległej Polski.