Regulamin Gminnego Konkursu Przedstawień Ekologicznych w roku szkolnym 2021/2022

1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Sierakowie.

2. Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Piaski, Urząd Miejski Gminy Rawicz – Wydział Ochrony Środowiska, Dom Kultury Rawicz

3. Cele konkursu: -zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problemu spalania odpadów w piecach, segregowaniu śmieci, potrzeby ochrony klimatu, zapobiegania efektowi cieplarnianemu.

4. Miejsce i termin konkursu:

Dom Kultury w Rawiczu, 19 maj 2022r.

-Kategoria przedszkola i oddziały „0” od godz. 10,00 do około 11,30

po występach podsumowanie i wręczenie nagród i dyplomów

– Kategoria szkoły podstawowe godz.11.30

5. Warunki uczestnictwa:

w konkursie mogą brać udział zespoły uczniów w kategoriach :

I – przedszkola i klasy 0 ,

II – klasy I-III szkół podstawowych

III – klasy IV-VIII szkół podstawowych

Szkoła lub przedszkole, może wytypować po jednym zespole z każdej kategorii.

6.Regulamin konkursu:

  • konkurs ma charakter prezentacji zespołowej,

  • komisja zostanie powołana przez organizatorów

  • ocenie podlegać będą, umiejętności aktorskie, temat ekologii, kostiumy i choreografia, dobór repertuaru

  • jury przyznaje w każdej kategorii 3 miejsca od I-III

  • czas trwania max. 20 minut

  • udział uczniów w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na udział, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka na stronie szkoły

7. Uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami.

8. Zgłoszenia udziału w konkursie :

odbywać się będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sierakowie budynek (tel. 655465480 lub emailem spsierakowo@rawicz.eu do dnia 10.05.2022r. W zgłoszeniu prosimy podać tytuł przedstawienia, czas trwania, liczbę członków zespołu, nazwę szkoły (Zał. 1).

Dodatkowych informacji udziela B. Niepiekło-Bąk nr tel. 665488801

Karta_zgłoszenia

Regulamin konkursu 2022