Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczania i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Od dnia 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 wprowadza się naukę zdalną dla uczniów klas 5-8. Uczniowie klas 1-4 funkcjonują w trybie stacjonarnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierakowie
Andrzej Szyszko