Sprawozdanie z lekcji otwartej „Moje hobby”

W dniu 08.09.18 r o godzinie 10.30  w sali numer 020Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Sierakowie odbyła się lekcja otwarta pod tytułem „Moje hobby”. Pierwszą część poświęcono wyjaśnieniu pojęć związanych z hobby. Wychowawca klasy wskazał na możliwości hobbystyczne jakie prezentuje przed nami dzisiejsza era. W kolejnej części dzieci miały możliwość zaprezentowania przyniesionych z domu  zdjęć, plakatów bądź innych rzeczy związanych z różnymi zainteresowaniami. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością oraz zróżnicowaniem w zakresie spędzania czasu wolnego. Na koniec zajęć z przyniesionych zdjęć stworzono wspólną gazetkę.