Święto Niepodległości w klasie 2a

Dzieci z klasy 2a wykorzystując poznane programy komputerowe jak również własne umiejętności stworzyły prace na temat Narodowego Święta Niepodległości. W ten sposób uczciliśmy pamięć o walczących w obronie ojczyzny rodakach.