Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości wypada 11 listopada. Obchodzone corocznie przypomina nam o niezwykle istotnej wartości jaką jest „wolność” w każdym aspekcie życia. Niegdyś edukacja w języku polskim była zabroniona, a wszelka próba sprzeciwu surowo karana. Jednak dzięki naszym patriotycznym bohaterom nastał czas wyzwolenia. W imię wdzięczności składamy im hołd „wiecznej pamięci”.

Oto film przygotowany specjalnie na tę okazję: